خبر

آغاز برقی سازی قطار مشهد-تهران شاید سال 97

با وجود امضای فاینانس برقی سازی قطار مشهد-تهران با شرکت چینی و آمادگی طرف خارجی برای تامین سهم 85 درصدی اعتباری، آغاز عملیات اجرایی این پروژه همچنان در انتظار تامین 15 درصد سهم ایران است و به گفته مدیر کل راه آهن خراسان رضوی، تامین آن حداقل چند ماه دیگر زمان خواهد برد.