دومو

بازدید : 346   |      

6114-11-107

• سردوش Pull-out
• آبفشان Neoperl-Cache 
• شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا
• علمک چرخان °360