سین

بازدید : 334   |      

6131-11-101

• سردوش Pull-out
• آبفشان Neoperl-Cache 
• شلنگ Pull-out با طول بیش از 600 میلیمتر
• علمک چرخان °360
• شلنگ پیسوار Ultra-flex ساخت Mateu اسپانیا