درباره ما

گروه پارت سان صنعت از افراد متخصص که هر یک سالها در بخشی از صنعت ساختمان فعال بوده و هستند تشکیل شده است.

این گروه در کنار حضور روزنامه اقتصادی آسیا و با وجود دغدغه و نگرانی از شرایط حاکم بر این صنعت در سال 95 اقدام به تأسیس شرکت پارت سان صنعت نمود،تا با تکیه بر توان رسانه ای و رسالتی که بر دوش احساس میکردند سنگی هرچند کوچک را از سر راه این صنعت برداشته و به توسعه پایدار این صنعت بزرگ کمکی حتی کم و ناچیز داشته باشد.و همچنین از طریق ارتباط با مدیران شهری و عاملین و عامرین و قانون گذاران صنعت ساختمان و ارتباط با تأمین کنندگان محصولات و خدمات،پل ارتباطی بدون واسطه بین این گروه ها با پروژه سازان و انبوه سازان گردند.

در این میان با توجه به جمیع پتانسیل موجود در این مجموعه،مشاوره صحیح در خرید و فروش انواع ملزومات ساختمانی با توجه به نیازسنجی پروژه سازان محترم وظیفه ای است بر عهده شرکت پارت سان صنعت.

سایتی که ملاحظه میفرمایید در بر گیرنده اخبار صنعت ساختمان کشور و مخصوصا مشهد و همچنین محصولاتی است که این شرکت میتواند به بهترین شرایط و قیمت عرضه کند.

امیدواریم این سایت به زودی دستان مارا در دستان شما گره بزند و ملاقاتی غیرمجازی و مستقیم داشته باشیم و به طبع آن ارتباطی مؤثر و مفید که بتوانیم خدمتی به شما عضو محترم خانواده بزرگ صنعت ساختمان ارئه دهیم.